Wij helpen u met uw toespraak, voor welke gelegenheid dan ook.
Wij leveren geen algemene toespraken, maar maatwerk.
U maakt uw wensen kenbaar en wij werken die om tot een toespraak die weergeeft wat u wilt overbrengen.

Kernwoord daarbij is: Persoonlijk.

Begrafenis

Een laatste moment om te zeggen wat niet ongezegd moet blijven

Bruiloft

Een belangrijke gebeurtenis waar het bruidspaar nog jarenlang aan terugdenkt

Jubileum

Een memorabel moment waar op gepaste wijze bij stilgestaan mag worden

Afscheid

Een moment met heel veel herinneringen en met dank voor voorbije jaren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Gelegenheidstoespraak is tot stand gekomen door het constateren van een behoefte. De toespraken die wij schrijven, helpen mensen in veelal moeilijke omstandigheden. Het is uiteraard heel prettig om hen daarbij te kunnen helpen, een commerciele benadering ligt dan echter wel gevoelig. Ons team heeft daarom besloten dat  de opbrengst van de begrafenistoespraken zal worden overgemaakt aan de Stichting Barcode For life. www.barcodeforlife.nl/
Deze stichting zamelt geld in voor het Center For Personalized Cancer Treatment (CPCT). Dit centrum doet onderzoek naar een individuele behandeling van kanker op maat. Dat betekent voor de toekomst dat een kankerpatient niet meer blootgesteld wordt aan mogelijk onnodige bijwerkingen van een algemene behandeling.

Op de Blog die onlangs op deze site van start is gegaan, zult u op de hoogte gehouden worden.

Fam. Schmidt
De toespraak die jullie hebben gemaakt voor onze vader was uit het hart gegrepen. Heel goed hebben jullie verwoord wat wij wilden zeggen en jullie hebben je enorm ingeleefd in de situatie. Het was voor ons een onmogelijke opgave in deze situatie een toespraak te creeren. We danken jullie, dat jullie dat voor ons hebben gedaan.

Fam. Verlinden
Wat geweldig, die toespraak voor onze moeder. Gelegenheidstoespraak heeft haar geweldig getroffen en we hadden het zelf niet beter kunnen verwoorden. Het was heel fijn om dit voor te mogen lezen. We zullen zeker in de toekomst nog eens een beroep op jullie (moeten) doen.

Om te komen tot een toespraak die voldoet aan hetgeen u voor ogen staat, hebben wij enkele malen vrij intensief contact met u.
Wij sturen u een formulier dat u kunt invullen en dat wij vervolgens hanteren als leidraad bij het gesprek.
U kunt dat gesprek persoonlijk (in de Bollenstreek), telefonisch of met skype met ons voeren, al naar gelang de mogelijkheden en uw wensen.
Een toespraak kan door u altijd veranderd worden in uw eigen taalgebruik.